Mêts

Mêts yw gr┼Áp o blant Blwyddyn 5 a 6 sy’n ffrindiau da i bawb ac sy’n gofalu am blant Bro Eirwg.  Os mae plant yn teimlo’n drist neu’n unig, maen nhw’n gallu chwilio am y Mêts yn eu hetiau glas i’w helpu.

Mae’r Mêts hefyd yn rhedeg clwb darllen Saesneg. Pob dydd Mercher, maen nhw’n darllen â phlant blwyddyn 3.

Mates

Mates is a group of year 5 and 6 children, who are good friends to everyone and who look after the children of Bro EIrwg. If children feel sad or lonely on the yard, they can search for the Mates in their blue hats to help them .

The Mates also runs an English reading club. Every Wednesday, they read with children from Year 3.

Mêts 2014 / 2015

Abigail Sutcliffe

Molly Matthews

Ashleigh Bird Brown

Morgan Barrell

Daisy Evans

Morgan Iddon

Dyfan Thomas

Nia Elson

Ellie Davies

Niamh Crimmins

Ellie Locking

Rhiannan Bull

Ffion Pitman

Safraz Younis

Harley Horne

Saul Critcher

Holly Thomas

Shannon Mitchell Jones

Keighley Clark

Sophie Griffiths

Lucy Martinson

Tyla Johnson

Mia DaSilva

Tyra Powell

Miya Worsley

 
                                                          
Go to top