Cyngor Ysgol

Y Cyngor Ysgol yw llais y plant ac maent yn cael eu hethol yn flynyddol gan blant yr ysgol. Nhw sy’n cynrychioli syniadau a barnau’r plant yngl┼Ěn â sut i wella Ysgol Bro Eirwg. Ar hyn

o bryd mae’r Cyngor Ysgol wrthi yn codi arian er mwyn gwella’r iard fawr ac maent yn barod wedi tre

fnu Disgo Pasg llwyddiannus.

 

School Council

The School Council is the voice of the children and members are elected annually by their peers. They represent the views and ideas on how to improve Ysgol Bro EIrwg. The School Council is currently in the process of raising funds to improve the yard and have already organised a succesful Easter Disco.

 

Aelodau Cyngor Ysgol 2014 / 2015

Ameira Bashardoust

Eve Morgan

Tiarna Wilkins

Jaden Greedy

Melanie Carr

Jaden Wilkins

Elise Williams

Neve Robinson

Eli Normansell

Sophie Griffiths

                                                          
Go to top