Mae’r aelodau clwb Eco yn cael eu hethol yn flynyddol gan blant yr ysgol.  Cyfrifoldeb aelodau’r clwb yw atgoffa plant yr ysgol i feddwl am yr amgylchedd a gofalu am yr ysgol trwy ailgylchu a pheidio gwastraffu dŵr a thrydan.  Maen nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth plant yr ysgol o brosiectau eco fel Coedwigoedd Glaw a Wateraid.  Mae Ysgol Bro Eirwg yn ysgol Baner Eco Blatinwm.

Eco Club

Eco club members are elected annually by their peers. Members of the club are responsible for reminding the children to think about the environment and care for the school through recyclingand not wasting water and electricity. They also raise awareness of vaious eco projects including The Rainforest and Wateraid. Ysgol Bro Eirwg has been awarded with a PlatinumEco Flag.

Aelodau Clwb Eco 2014 / 2015

Cari Payne

Lily Walsh

Ellie-Mae Gully

Angharad Griffiths

ReillyO'Mara

Molly Fox

Claudia Neil

Cadi Wynne

Daisy Evans

Morgan Barell


                                                          
Go to top