Ffrindiau Bro Eirwg

Mae Ffrindiau Bro Eirwg yn cynnwys rhieni, aelodau o deuluoedd a ffrindiau’r ysgol. Mae’r gymdeithas yn trefnu nifer o weithgareddau hwylus yn ystod y flwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol. Fe drefnwyd ffair Haf arbennig y flwyddyn ddiwethaf ac fe godwyd llawer o arian a fydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn prynu adnoddau hanfodol. Os hoffech fod yn rhan o Ffrindiau Bro Eirwg, cysylltwch â swyddfa’r ysgol am wybodaeth bellach.

 

Ffriends of Bro EIrwg

Ffrindiau Bro Eirwg (Friends of Bro Eirwg) is made up of parents, family membners and friends of the school. The association organsises a number of fun events during the year in order to raise much needed funds for the school. Last year, Ffrindiau Bro Eirwg, organised an excellent Summer Fayre and raised lots of money that will be used for purchasing eddential resources. If you would like to be a part of Ffrindiau Bro Eirwg, please contact the school office for further information.

                                                          
Go to top