Gwersi offerynnol
Mae nifer o’n athrawon yn gerddorol iawn ac felly medrwn gynnig cyfleoedd o’r radd flaenaf i’n disgyblion. Rhoddicyfle iddynt hefyd i ddysgu sut i ganu nifer o offerynnau cerdd yn yr ysgol. Daw athrawon teithiol i ddysgu plant o Flwyddyn 3 i fyny yn y canlynol:
Gitar, Prês, Chwythbrennau, Telyn, Ffidil
Codir tâl am y gwersi yma – os ydych am ragor o fanylion cysylltwch â’r Pennaeth.
Mae perfformio yn ran pwysig o’u datblygiad cerddorol ac felly rhown gyfle iddynt yn fynych i berfformio mewn cyngherddau, gwasanaethau, ac yn y gymuned.

Music lessons
Many of our teachers are very musical and so we are able to offer our pupils high quality opportunities. They are also offered the opportunity to play a number of instruments in school.
Peripatetic teachers visit weekly to teach pupils from Year 3 who
choose to play the following:
Guitar, Harp, Violin, Woodwind, Brass
There is a charge for these lessons. Please contact the Headteacher if you require further information. Performing is an important part of their music education and so we encourage them to perform in concerts, in the community, in the Eisteddfod and in school assemblies.

                                                          
Go to top