Den disgyblion teitl
Mae yna lawer o wefannau ac apiau ar gael sy'n llawn o hwyl a sbri ac sy'n eich helpu gyda'ch darllen, ysgrifennu a mathemateg! Dyma rhai o'r gorau rydym yn hoffi defnyddio yn ystod ein gwersi.

There are lots of fun websites and apps available that can help you with your reading, writing and mathematics!  Here are some of the best websites and aps that we use during our lesons. 

Apps   Cyfnod Sylfaen

Llythrennau 

 

Helpu dysgu llythrennau a ymarfer sgiliau darllen a sillafu. 
Helps to learn letter sounds and improve reading and spelling skills. 
                                                          
Go to top