Cinio Ysgol

Yn Ysgol Bro Eirwg rydym yn cynnig 2 gwrs cytbwys o fwyd a diod oer am £2.00 y dydd! Rhaid talu arian cinio ar fore Llun yn unig. Mae gan yr Awdurdod bolisi o ddarparu cinio rhâd sy'n seiliedig ar incwm teulu. Mae ffurflenni ar gael yn yr ysgol os ydych am wneud cais am ginio rhad.

Hoffech weld beth allech eich plentyn fwyta i ginio? Dilynwch y linc isod i wefan

Cyngor Caerdydd ble mae bwydlen yr wythnos ar gael:

Y Fwydlen

School Lunches

At Ysgol Bro Eirwg we serve a balanced 2 course meal and a cold drink for just £2.00 per day! Our menu operates on a three week cycle to ensure that children receive a varied diet, and there is a vegetarian choice available each day. Payment must be made in full on a Monday morning. The authority has a policy of providing free school meals based on parental income. If you wish to claim free school meals you can obtain an application form from the school.

Want to have a look at what your child could eat for lunch? Why not check out this link to the County Catering site, where the current menu is always listed:

The Menu

                                                          
Go to top