Dyddiadau tymor ysgol

.

2014 - 2015

Tymor yr Hydref 2014

Dechrau: Dydd Llun 01/09/14
Hanner tymor: Dydd Llun 27/10/14 –
Dydd Gwener 31/10/14
Diwedd: Dydd Gwener 19/12/14
75 diwrnod

Tymor y Gwanwyn 2015

Dechrau: Dydd Llun 05/01/15
Hanner tymor: Dydd Llun 16/02/15 –
Dydd Gwener 20/02/15
Diwedd: Dydd Gwener 27/03/15
55 diwrnod

Tymor yr Haf 2015

Dechrau: Dydd Llun 13/04/15
Calan Mai: 04/05/15
Hanner tymor: Dydd Llun 25/05/15 –
Dydd Gwener 29/05/15
Diwedd: Dydd Llun 20/07/15
65 diwrnod

2015 – 2016

Tymor yr Hydref 2015

Dechrau: Dydd Mawrth 01/09/15
Hanner tymor: Dydd Llun 26/10/15 –
Dydd Gwener 30/10/15
Diwedd: Dydd Gwener 18/12/15
74 diwrnod

Tymor y Gwanwyn 2016

Dechrau: Dydd Llun 04/01/16
Hanner tymor: Dydd Llun 15/02/16 –
Dydd Gwener 19/02/16
Diwedd: Dydd Iau 24/03/16
54 diwrnod

Tymor yr Haf 2016

Dechrau: Dydd Llun 11/04/16
Calan Mai: 02/05/16
Hanner tymor: Dydd Llun 30/05/16 –
Dydd Gwener 03/06/16
Diwedd: Dydd Mercher 20/07/16
67 diwrnod

School term dates


 2014 - 2015

Autumn term 2014

Starts: Monday 01/09/14

Half term: Monday 27/10/14 – Friday 31/10/14

Ends: Friday 19/12/14

75 days

 

Spring term 2015

Starts: Monday 05/01/15

Half term: Monday 16/02/15 – Friday 20/02/15

Ends: Friday 27/03/15

55 days

Summer term 2015

Starts: Monday 13/04/15

May Day: 04/05/15

Half term: Monday 25/05/15 – Friday 29/05/15

Ends: Monday 20/07/15

65 days

 

2015 – 2016

Autumn term 2015

Starts: Tuesday 01/09/15

Half term: Monday 26/10/15 – Friday 30/10/15

Ends: Friday 18/12/15

74 days

 

Spring term 2016

Starts: Monday 04/01/16

Half term: Monday 15/02/16 – Friday 19/02/16

Ends: Thursday 24/03/16

54 days

 

Summer term 2016

Starts: Monday 11/04/16

May Day: 02/05/16

Half term: Monday 30/05/16 – Friday 03/06/16

Ends: Wednesday 20/07/16

                                                          
Go to top