Croeso i Ysgol Gymraeg Bro Eirwg!

Bydd y wefan yma yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am yr ysgol, ein amcanion a’r holl weithgareddau amrywiol sy’n digwydd yma.

Ysgol benodedig Gymraeg yw Bro Eirwg a sefydlwyd yn 1981. Mae’r ysgol yn darparu addysg i blant dwyrain y ddinas, yn benodol felly plant ardal Llanrhymni a Tredelerch. Mae’r ysgol yn gymuned hapus a phrysur ac rydym yn gweithio’n galed i roi cyfle i bob plentyn dyfu’n unigolion cyfrifol o gymdeithas. Mae’r tîm yn un cryf ac mae pawb yn cydweithio’n hapus er lles y plant. Mae’r plant yn frwdfrydig a’r rhieni a'r llywodraethwyr yn gefnogol iawn. Mae addysg yn bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref ac rydym yn falch iawn o’r berthynas ardderchog sydd gan yr ysgol gyda’r holl rieni.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r wefan ac y cewch flas ar fwrlwm a phrysurdeb yr ysgol hapus hon.

Iwan Ellis

Pennaeth

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Bro Eirwg!

This web site will give you comprehensive information about our school, our aims and about the various activities that are held in school.

Ysgol Bro Eirwg is a designated Welsh language school which was established in 1981. The school provides education for the children in the East of Cardiff, mainly for children living in the Llanrumney and Rumney areas of the City. The school is a happy and busy community and we work hard to ensure that every child has the opportunity to develop to be a responsible member of society. The team is a strong one, relationships are excellent and all the staff are happy and hard working. The children are well motivated and the parents and governors are very supportive. Education is a partnership between the school and the home and we value the excellent relationship we have with all parents.

I hope you enjoy our website and hope that you will get a flavour of the excitement and diversity of life here at Ysgol Gymraeg Bro Eirwg.

Iwan Ellis

Headteacher

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
No events

Trydar Bro Eirwg

BroEirwg Paratoi ar gyfer y Gwanwyn. Getting ready for Spring! https://t.co/t1laogrzPk
8hreplyretweetfavorite
BroEirwg RT @ShwmaeSumae: Watch @DerekTheWeather present his first ever weather report entirely in Welsh! What a legend! Huge respect 👊https://t.co/
BroEirwg RT @ShwmaeSumae: In the library, book shop or gallery this weekend? Give #Cymraeg a go! #ShwmaeSumae 💚❤️💛 https://t.co/lWHKzzSq04
BroEirwg RT @S4Ctywydd: Cofiwch i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae/Sumae yfory! #iaith #ShwmaeSumae #Cymraeg https://t.co/wPnwmvYuIo
BroEirwg Wythnos prysur ym mlwyddyn 4. A busy week in year 4! #hoci #celf https://t.co/g8wSKAa36q
                                                          
Go to top